Karriere
Om Norisol
Afdelinger / Kontakt
Udskiftning af MgO

Vælg en professionel facadespecialist

Hurtige fakta om

Udskiftning af MgO - Undgå fugtskader og skift

  • Undersøgelse og overvågning af fugtskader
  • Afmontering af facadebelædning 
  • Udskiftning af MgO-plader
  • Genmontering af facadebeklædning

Indhent tilbud

Kontakt os og vi hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning.

Undgå fugtskader og skift MgO plader 

I en periode på få år blev der anvendt MgO-plader i ydervægge – desværre har de senere vist sig at være uegnede til det danske klima med alvorlige konsekvenser til følge.

Af samme årsag skal eksisterende MgO-plader udskiftes inden for ganske få år og eventuelle følgeskader skal udbedres for at bevare sikkerheden i bygninger.

Hos Norisol får du hjælp gennem hele processen, og vi sørger for at udskifte de uegnede MgO-plader med en anden type plade, der er egnet til formålet. Læs mere om udskiftning af MgO-plader her og kontakt os hvis du ønsker professionel hjælp til projektet.
Find medarbejder

Derfor skal MgO-plader udskiftes


Byggeplader med magnesium er i stor udstrækning blevet brugt som vindspærre i facader på mange typer byggerier – lige fra almene boliger til parcelhuse, skoler, daginstitutioner, sygehuse og erhvervsbyggeri. I flere byggerier er der opstået fugtskader.

Pladerne indeholder nemlig frit magnesiumklorid, som er årsag til, at de i en række tilfælde er blevet så kraftigt opfugtede af for eksempel ude-luft, at der på pladernes overflade udskilles frit saltholdigt vand. Saltvandet kan dryppe ned bag facadebeklædningen og opfugte vinduer og bagvedliggende konstruktioner af træ eller metal og forårsage råd og korrosion. Det kan også få skruer, beslag og klammer til at korrodere, ligesom sokler og andet kan blive misfarvet.

Pladerne kan derudover gå i opløsning og miste deres brandhæmmende, vindbeskyttende og stabiliserende egenskaber.
 
Det forventes, at de fleste MgO-plader må udskiftes i løbet af få år. Norisol kan hjælpe med at få overblik og kommer med løsningsforslag.
 

Norisol hjælper blandt andet med

  • Undersøgelse af fugtproblemer ifm. lette facader med vindspær-re af magnesiumoxid-plader (MgO-plader) i samarbejde med rådgiver.
  • Overvågning af skader i samarbejde med rådgiver.
  • Udskiftning af MgO-pladerne, hvilket også vil indebære en de-montering og genmontering af facadebeklædningen.
  • Hvis pladerne sidder på et træskelet, der har opsuget salte fra pladerne, må trædelene behandles inden genopsætning af en ny vindspærre. Det vil være nødvendigt at imprægnere trædelene mod skimmelsvamp og blåsplint, samt på anden vis at sikre – eksempelvis mod fugtoptagelse.
  • Korrosionsrisikoen er et væsentligt problem ved MgO-plader, og hvis der er anvendt forzinkede søm, skruer og beslag, skal disse facader prioriteres højt i renoveringssammenhæng, idet der kan være risiko for, at facadebeklædningen falder ned.
  • Hvis MgO-pladerne sidder på stålskelet, skal skelettet i nogle tilfælde udskiftes helt eller delvis.
Kontakt os for rådgivning og løsningsforslag på 70 11 77 44 – spørg efter facadeafdelingen, vi har mange års erfaring med facadeentrepriser.
 
Kontakt os for rådgivning
CVR nr. DK 80 14 92 12
info@norisol.dk
+45 70 11 77 44
     
Norisol A/S
Mileparken 20E
2740 Skovlunde
Region Øst
Industrivej 33
4230 Skælskør
Region Syd
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Region Nord
Langerak 85
9900 Frederikshavn
Norisol | Mileparken 20E | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 70 11 77 44