Karriere
Om Norisol
Afdelinger / Kontakt

Privatlivspolitik og Cookies

 

Indledning

Norisol er et multidisciplinselskab med kernekompetencer inden for isolering, stilladser og overfladebehandling. Øvrige forretningsområder er asbestsanering, indretning, aptering og facade kontrakter.

Privatlivspolitik

Vi respekterer naturligvis dit privatliv og uanset om du er kunde, medarbejder, jobsøgende, leverandør, samarbejdspartner eller ser dig omkring på vores hjemmeside, sørger vi for, at de personoplysninger vi indsamler, behandler og opbevarer håndteres ordentligt og med respekt samt overholder reglerne i persondataforordningen.

Vi tager som Dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Norisol´s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte:

Norisol A/S

Mileparken 20E

2740 Skovlunde

CVR-Nr.: DK 80 14 92 12
Telefon: +45 70 11 77 44

Mail: persondata@norisol.com

 

Behandling af persondata

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Er du kunde benytter vi følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger.

Er du leverandør, underleverandør eller samarbejdspartner hos os, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger.

Både oplysninger som kunde, leverandør, underleverandør og samarbejdspartner bliver behandlet under den hjemmel der omhandler kontraktlige forhold samt legitim interesse.

Når du besøger vores Website indsamler og behandler vi en række informationer.  Det kan være et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt, hvilke sider du klikker på (interesser). Dette sker via cookies – se afsnit om cookies.  Disse oplysninger behandles under hjemmel, der omhandler legitim interesse.

 

Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning, cv med videre, bliver det sendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen, og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes med mindre du tilkendegiver at ville være i vores emnedatabase i op til 2 år.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos dig.

Hvis du ansættes hos os, vil du afgive samtykke, og vi vil have en intern privatlivspolitik, hvor du kan se hvilke oplysninger, vi anvender samt, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Disse oplysninger behandles under hjemmel, der omhandler samtykke eller legitim interesse.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål med personoplysningerne

Personoplysninger om kunder, leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Behandling af vores køb/ydelser
  • Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at optimere vores services og indhold.

Minimering af data

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Korrekte data

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og nødvendig i henhold til diverse lovgivninger, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup samt leverandør, underleverandører og samarbejdspartnere. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af at levere vores ydelser og må ikke anvende dem til andre formål. I relevante tilfælde kan data videregives til banker og inkasso.

Vi anvender Databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Data om dit brug af vores hjemmesider benyttes kun til statistik og optimering af hjemmesiderne.

Dine muligheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Norisol´s behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først kontakte os, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering.

Du kan kontakte Datatilsynet:

Via hjemmesiden www.datatilsynet.dk eller pr. mail dt@datatilsynet.dk

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af at få dine data udleveret, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

Cookies                                                                                                                            

Når du besøger en af vores websites, lagres der en cookie på den enhed, du benytter, f.eks. computeren, og vi kan derigennem følge dit besøg og din anvendelse af vores websites.

Cookies er små tekstfiler, som hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), JavaScripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device.

Cookies kan indsamle personoplysninger om dig, f.eks. din IP-adresse, din adfærd, din anvendelse af digitale tjenester. Data benyttes kun til statistik og videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt.

Oplysningerne indsamlet via cookies kan være personoplysninger, knyttet til dig som person, men kan også alene være knyttet til den computer, smartphone, tablet eller andet device, hvorfra du har opnået adgang.

  1. parts cookies

Den kan være 3. parts cookies og pixels, når der benyttes tjenester og komponenter fra sociale medier såsom Google, Facebook, Twitter, YouTube m.v. Ved benyttelsen af disse tjenester og komponenter vil tredjeparten typisk modtage tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Er du samtidig med dit besøg hos os, logget ind på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook eller Google at sammenstille disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af tredjeparts komponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjeparts komponenten.

Du har mulighed for at slette dine cookies.  Vejledning til sletning af cookies finder du her:

Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på internettet unødig besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der sikrer at dine præference huskes fra gang til gang.

CVR nr. DK 80 14 92 12
info@norisol.dk
+45 70 11 77 44
     
Norisol A/S
Smedeland 11
2600 Glostrup
Norisol A/S
Cikorievej 70
5220 Odense
Region Øst
Industrivej 33
4230 Skælskør
Norisol A/S
Vodbindervej 4
9850 Hirtshals

 
Region Syd
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Region Nord
Langerak 85
9900 Frederikshavn
Norisol A/S | Smedeland 11 | 2600 Glostrup | Tlf.: +45 70 11 77 44