Produktion
Karriere
Om Norisol
Afdelinger / Kontakt

Brandisolering - En sikker løsning mod brand

En sikker løsning mod brand

Hurtige fakta om

Brandisolering - En sikker løsning mod brand

  • Tilpassede lukkeordninger
  • Efterlevelse af lovkrav
  • Uddannede specialister
  • Registrering og dokumentation

Indhent tilbud

Kontakt os og vi hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning.

Brandisolering

Brandisolering og brandsikring er i dag en vigtig del af sikkerheden i bygninger af enhver art, og myndighedernes krav hertil er stigende. Norisol er en effektiv partner for dig, når det gælder opfyldelse af selv de strengeste brandkrav.

Vi tilbyder alle typer brandtekniske isoleringsløsninger og udfører opgaver på traditionelle byggerier, på kraftværker og raffinaderier, i skibs- og offshore-industrien med videre.
 
Knap tekst

Brandisolering ud fra det individuelle behov

Hos Norisol er alle opgaver forskellige, og du vil altid opleve individuelle løsninger til dit behov. Vi trækker på vores store ekspertise og erfaring med brandisolering, og du får sikkerhed for,  at både planlægning og udførsel bliver gjort med største omhu fra vores side.

Et af de steder, hvor der generelt er stor risiko for, at en brand kan udvikle sig og få et unødvendigt stort omfang, er ved gennemføring af installationer i vægge og etageadskillelser. Det er vigtigt at sørge for at hindre ild og røggasser i at sprede sig til omkringliggende rum eller etager ved at lukke åbninger omkring gennemføringer fuldstændig tæt.

Vi vælger lukkemetoden ud fra den givne situation, og der findes en række muligheder. Der kan lukkes omkring gennemføringer med brandplader, som tilpasses åbningerne. En anden mulighed er brandmursten, som også har gode lyddæmpende egenskaber. Ved gennemføring af stålrør med isolering kan vi føre isoleringen gennem adskillelsen ved hjælp af forskellige former for brandbøsninger. Er der tale om brændbare gennemføringer som f.eks. plastrør, som vil smelte i forbindelse med en brand, bruger vi brandmanchetter. Manchetterne er foret med et ubrændbart materiale, som i forbindelse med en brand skummer op og lukker det opståede hul.

Effektiv brandsikring af bygningers bærende konstruktioner giver en kraftig reduktion af risikoen for sammenstyrtninger i forbindelse med en brand. Norisols teknikere beregner i hvert enkelt tilfælde hvilke metoder og materialer, der kan anvendes for at opfylde brandkravene.

Til brandisolering af stålkonstruktioner anvender vi specialfremstillede mineralsuldsprodukter. Ved synlige konstruktioner vælges ofte materialer, som er klar til spartling og malerbehandling.
Norisol benytter udelukkende MK-godkendte brandsikringsløsninger både ved installationsgennemføringer og ved bygningers synlige og skjulte bærende konstruktioner. Alle brandlukninger ved installationsgennemføringer registreres og dokumenteres.

Kort sagt: Overlad opgaven til os, og så er du sikker på, at du får brandisolering i højeste kvalitet og udført af mennesker, der er eksperter på området.
Find din kontaktperson
CVR nr. DK 80 14 92 12
info@norisol.dk
+45 70 11 77 44
     
Norisol A/S
Mileparken 20E
2740 Skovlunde
Region Øst
Industrivej 33
4230 Skælskør
Region Syd
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Region Nord
Langerak 85
9900 Frederikshavn
Norisol | Mileparken 20E | 2740 Skovlunde | Tlf.: +45 70 11 77 44